Tło strony

Bezpieczeństwo

ale ubaw bezpieczna zabawa

W Ale Ubaw wiemy, jak ważne podczas imprez, w których uczestniczymy, jest bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących, dlatego stale podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy wiedzę naszego personelu z zakresu obsługi i eksploatacji atrakcji rozrywkowych. Nasi pracownicy poza doświadczeniem wyniesionym z dziesiątek imprez, uczestniczą w seminariach i szkoleniach dotyczących bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń rozrywkowych.

Urządzenia przez nas oferowane poddawane są regularnej kontroli technicznej przez rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych.

Posiadamy również stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.